అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 55

By | November 1, 2022
telugu sex stories xossipi అమర్ శ్రోష్ట కామిక్స్ కథ 55 శివ ప్రసాద్ ఆలోచనా తీరులు అప్పటికే సహజమైన కుర్ర దారులు పట్టటం మొదలైంది....
రంజని ని నొప్పించటం ఇష్టం లేక ఆమె తీసుకున్న నిర్ణయం తనకి యెంత వ్యధను కలిగిస్తోందో బయట పడకుండా ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు అతను..... తనవే అనుకుంటూ వస్తున్న రంజని వొంపు సొంపులు ఆడతనపు అందాలు రేపు మరొక పురుషుడు అనుభవించబోతున్నాడు అని అనుకుంటున్నప్పుడు అతడికి చాలా నిరాశ బాధ విరక్తి కలిగాయి.... అందుకే రంజని నిర్ణయం విన్న క్షణమే అతడు ‘అదంతా అవసరం లేదు...మనం విడిపోయి వుందామ’ని అనేశాడు.. ఎక్కువ ఆలోచించకుండానే.... అలా అంటే రంజని నిజంగా తననే వాంఛిస్తూ వుంటే తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకొని మరేదైనా త్రోవ ఆలోచించుతుంది అనుకున్నాడు... నిజానికి రంజని అతడిని వేరే వుంచుతూ రంకు సంబంధాలను కోన సాగించే option అంతకు ముందే ఆలోచిం చి అది సరిగ్గా వర్కౌట్ అవదని అనుకొని శివా తాను వేరే వెళ్తాను అంటే ఎమోషనల్ గా ప్రతిస్పందించింది.... ఆ ఎమోషనల్ outburst శివాకి అంతగా appeal కాకపోయినా ఆమెను వదిలి వెళ్ళి వుండగల శక్తి తనకూ లేదని గ్రహిస్తూ తన disappointment అణుచుకుంటూ ఆమెతో మందతనంతో ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు... ఇప్పుడు రంజని మరునాడు ఆ papers సంపాదించే విషయంగా మరొ మగాడితో పడుకో బోతోంది అని నిర్ధారమైనప్పుడు తాను మాది కట్టుకొని తన ప్రాకృతిక వాంఛలను మరుగున పెట్టుకోవటంలో అర్ధం లేదు అనిపించింది.... రంజని ఎటూ కామోద్రిక్తిత స్థితిలో వున్నది కాబట్టి విస్కీ లాంటి మాదక ద్రావకం తాగిస్తే ఆమె లో ఆలోచన విచక్షణా శక్తులు మందకొడి అవుతూ, తాను చేయాలనుకుంటున్న విపరీతాలను(తను ఇప్పటి
 

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.