అనుకోకుండా వదిన తో 24

By | July 5, 2024
telugu sex stories అనుకోకుండా వదిన తో 24 ఆ తరువాత మా దగ్గరకి వెయిటర్ వచ్చి ఏం కావాలి మేడం అడిగాడు అప్పుడు వదిన రాజ్ చెప్పి ఏం తింటావు అని అడిగింది అప్పుడు నేను నీ ఇష్టం వదిన అని చెప్పగానే వదిన సరే అని రెండు చికెన్ బిర్యానీ ఇవ్వండి అని చెప్పింది అప్పుడు వెయిటర్ ఓకె మేడం అని చెప్పి వెళ్లి పోయాడు.. అలా అతను వెళ్లి పోగానే నేను వదిన తో వదిన నాకు ఎందుకు డ్రెస్ లు కొన్నవు నాకు అవసరమా అని అన్నాను అప్పుడు వదిన అవును అవసరమే ఇప్పుడు ఏమైంది కొంటె హా అని అంది అప్పుడు నేను అలా అని కాదు ఎందుకు అని అన్నాను అంతే అని అన్నాను అప్పుడు వదిన ఏం కాదు లే అని అంది నేను కూడా సర్లే అని వదిన నీ చూస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు వదిన ఎంటి అలా చూస్తున్నావు హా అని అంది అప్పుడు నేను ఏం లేదు అస్సలు ఇంత అందం గా ఎలా పుట్టావు అని చూస్తున్న అని అన్నాను అప్పుడు వదిన నవ్వుతూ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశావా అని అంది అప్పుడు నేను నిజం గా వదిన నువ్వు చాలా అందంగా

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *