భారత గృహిణి 2

By | October 29, 2019
telugu sex stories భారత గృహిణి 2 ఆ రోజు వివేక్ ఇంటికి రావడమే చిరాకుగా వచ్చాడు... మొహంలో అసహనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది... చేతి మీద చిన్న చిన్న గాయాలు ఉన్నాయి.... " ఏమైంది వివేక్ ఏంటా గాయాలు..." అంటూ అడిగా నేను కంగారు పడుతూ... వివేక్ "ఏం లేదు..." అంటూ సూటిగా జవాబివ్వక తప్పించుకో జూసాడు... "చేతి నిండా గాయాలు కన్పిస్తుంటే ఏం లేదంటావేంటీ...." అని నేను అడుగుతుండగానే డోర్ బెల్ మోగింది... నేనెల్లి డోర్ తీసా...  మా పక్క ఫ్లాట్ లో ఉండే అరున్, రేఖలు డోర్ ముందు నిలబడి ఉన్నారు... అరుణ్ నుదుటిపై ప్లాస్టర్ వేసి ఉంది.... "అన్నయ్యా ఏమైంది..." అని నేను అడుగుతుండగానే... "మళ్లీ మా ఇంటికి రావడానికి నీకు ఎంత ధైర్యం రా..." అంటూ అరిచాడు వివేక్... నాకేం అర్థం కాలేదు... ఆశ్చర్యంగా అరుణ్, వివేక్ లను మార్చి మార్చి చూసాను... "చూడు వివేక్... నీ కోపం నేను అర్థం చేసుకోగలను... కానీ నేను నీకు హెల్ప్ చెయ్యాలనే అనుకున్నాను..." "మీరు లోపలికి రండి అన్నయ్యా..." అంటూ వాళ్ళకి దారి ఇచ్ఛాన్నేను.... అరుణ్ లోపలికి వస్తూ... "నన్ను నమ్ము వివేక్... ఆనంద్ మాట మీద నిలబడే మనిషి... చేస్తానన్న సాయం తప్పక చేస్తాడు... xyz కంపెనీ ఇండియా manager గా నీకు జాబ్ ఇప్పించి తీరుతాడు..." అన్నాడు... "ఏమిటీ... xyz కంపెనీలో జాబా... అది కూడా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *