భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 231

By | July 5, 2021
telugu sex stories భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 231 తెల్లారి ఎలాగో ఆయనకు నైట్ షిఫ్ట్ కావడంతో చాలా ఆలస్యంగా లేచాం. ముందు నేను లేచి స్నానం చేసి పంజాబీ డ్రెస్ వేసుకుని ఆయనను లేపి వంటింట్లోకి వెళ్ళాను. ఆయన స్నానం చేసి వచ్చేలోపు టిఫిన్ రెడీ చేసేసాను. ఆయన ట్రాక్ ప్యాంటు టీ షర్ట్ వేసుకుని సోఫా లో కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నారు. నేను రెండు ప్లేట్ లో టిఫిన్ పెట్టుకుని వెళ్ళాను. అలా తింటూ టీవీ చూస్తున్నాం. తర్వాత వేడి వేడి కాఫీ కలుపుకుని తెచ్చి ఆయనకు ఇచ్చి నేను తాగుతున్నాను. ఇంతలో మొబైల్ రింగ్ అవుతూ ఉంది. ఎవరా అని చూశాను. ఫ్యాషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి కాల్. లిఫ్ట్ చేశాను.  హాయ్ రమ్య. హౌ ఆర్ యూ? నేను శ్రావ్య రిసెప్షనిస్ట్ అంది.  నేను గుర్తుపట్టి హాయ్ నేను బాగున్నాను. నీవు ఎలా ఉన్నావు అని అడిగాను.  బాగున్నాను, రేపటి నుంచి క్లాస్సేస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 10.30AM వరకు వచ్చేయి అని చెప్పింది.  అదే విషయం ఆయన తో చెప్పాను. ఆయన

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *