భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 286

By | November 5, 2022
telugu sex stories xossipi భర్త నైట్ డ్యూటీ భార్య ఇంట్లో 286 (శంకర్-స్వరూప మాటల్లో....) ఇద్దరం నాలుగు రోజుల తర్వాత సుఖపడి అలా హత్తుకుని పడుకున్నాం. కాసేపటికి ఆయన నా మీద నుండి లేచారు. నేను లేవబోతుంటే కాసేపు ఉండు రూప ఇంకో రౌండ్ వేసుకుందాం అన్నారు. నాకుకూడ వేసుకోవాలనే ఉంది. కానీ మెయిన్ డోర్, రూం డోర్ ఏవి పెట్టకుండా దెంగులాడం. పొరపాటునా మా దెంగులాట బుజ్జమ్మ, రాధ చూస్తే అని గుర్తొచ్చి ముందు వెళ్లి మెయిన్ డోర్ పెట్టేసి రండి అన్నాను. సరే అంటూ ఆయన వెళ్లారు. నేను బాత్రూంలోకి వెళ్లి పూకు కడుక్కుని వచ్చి వెల్లకిలా మంచం మధ్యలో కాళ్ళు దూరంగా చాపి పడుకున్నాను. ఆయన లోపలికి రాగానే ముందు వెళ్లి నీ బుజ్జోడ్ని కడుక్కుని రండి అన్నాను. సరే అంటూ లోపలికి వెళ్లి ఉచ్చ పోసి కడుక్కుని వచ్చారు. నేను ఆయనకు పూకు చూపిస్తూ రండి చూడండి దీన్ని. ఎలా అలిగిందో అన్నాను. ఎందుకు అలిగావు బుజ్జి అంటూ మంచం ఎక్కి కాళ్ళ మధ్యలో కూర్చున్నాను. ఇందాక బాగా కొట్టారు కదా. అందుకు అలిగిందట. అవునా బుజ్జి అంటూ చేత్తో నిమురుతూ అడిగాను. దాన్ని అడిగితే అదేం చెప్తుంది మీకు. అది మీ మీద అలిగింది కదా అందుకే నాకూ చెప్పింది అదే నేను మీకు చెప్తున్నాను. అవునా. అలకపోవాలంటే ఏం చేయాలంట అడిగావా? ఓహ్ అడిగాను. ఏమంది? ఏం అంటుంది దాన్ని ముద్దడుతూ బుజ్జగించి దెబ్బలేయమని చెప్పింది. అవునా. అలాగైతే నా బుజ్జోడు కూడా అలిగాడు. అదేంటీ వాడు కూడా ఇప్పుడే అలిగాడా? అవును రూప. ఎంతైనా మనం మొగుడు పెళ్ళాం అయినప్పుడు బుజ్జిది బుజ్జోడు ఇద్దరు ఒక జంటనే కదా. అవును కదా. వాడికేం కావాలంట? ఏముంది నీ బుజ్జీదానికేం కావాలో

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.