భార్యల మార్పిడి 9

By | October 19, 2019
telugu sex stories భార్యల మార్పిడి 9 నేను : ఎదో లే ….నా మదిలో మొత్తం అ ఫోటో ఎవడు తీసాడో అనే డౌట్ ఉంది…అంతలో వదిన నా I PHone చూసి.. వావ్.. ఐ ఫోన్ ఎప్పుడు కొన్నావ్ శ్రుతి చాల బావుంది నేను అన్నయ ఆర్డర్ చేసాడు అని చెబుదాం అనుకున్న కాని మల్లి వదిన అన్నయతో గొడవ పడుతుంది ఏమో అని… మా అయన ఇచాడు అని చెప్పా… అల కాఫీ తాగుతూ… వదిన : శ్రుతి.. మీ అన్నయ ఏమో అక్కడ ఉన్నాడు.. నెల నుండి.. నాకు అసలు నిద్ర పట్టడం లేదు… నేను : ఓహో.. ఏంటి మా అన్నయ మీద బాగా గుంజుతుందా ఏంటి… వదిన.. ఉండదా మరి… ఒక నెల అయింది మీ అన్నయ.. నేను చేస్కొని… అసలు అవ్వడం లేదు .. నేను : సిగ్గు లేదు వదిన నీకు.. మరి ఇంత ఓపెన్ గా నా.. ఛీ వదిన… అబ్బో… అసలు నీకేం తెలిదు మరి…. తెలీకుండానే పిల్లల్లు పుట్టారు.. నేను : అబ్బ.. నోర్ముస్కో వదిన.. అసలు నీకు సిగ్గు లేదు వదిన : నీకేంటి అమ్మ…. మొగుడు పక్కనే ఉన్నాడు… డైలీ జాతరే కదా… నా పరిస్థితి ఏంటి మరి.. ఆ మాట ఒక్కసారి తగిలింది నాకు…. ఏంటి వీళ్ళు రోజు చేస్తారా ?? వదిన అ మాట అనేసరికి…. నీకెలా చెప్పాలి వదిన అనుకున్నా…. మా అయన కు అసలు ఆ యావ ఉంటె కదా… పిల్లల్ని కనేసాక.. ఇంకా వదిలేసాడు.. అసలు ఎప్పుడు బిజినెస్ అంతే… వదిన : ఎంటేఎం మాట్లాడడం లేదు… నేను : ఎం లేదు లే వదినా… మా అన్నయ్య నిన్ను ఫుల్ ఎంజొయింగ్ కదా…. అని ఒకసారి తనని నిశితంగా చూసాను… వదిన : ఎదో లే శ్రుతి… ఎవడి బాధ వాడిది… నువ్వేంటి అల సైలెంట్ అయిపోయోవ్ నేను : ఎం లేదు లే వదిన.. వదిలేయ్ వదిన : ఏంటో చెప్పు… మా బ్రదర్ నువ్వు గొడవ పడుతున్నార ? నేను : ఎందుకల అడిగావ్ ? వదిన : ఏమో.. నువ్వు శారీరకంగా సంతోషంగా లేవని నీ బాడీ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *