కాల్ బాయ్ 2

By | July 5, 2024
telugu sex stories కాల్ బాయ్ 2 3. మొదలు పెడదామా నిషా "ఏమన్నా కావలా అక్కా..." అంది. కాజల్ "వద్దు... రా పడుకుందాం" నిషా వాటర్ బాటిల్ బెడ్ పక్కన ఉన్న టేబుల్ పై పెట్టి వచ్చి దుప్పటి ఒంటి నిండా కప్పుకొని పడుకుంది. కాజల్ కూడా దుప్పటి కప్పుకుంది కాని, తల వరకు బయట పెట్టింది, నిషాకి చిన్నప్పటి నుండి అలా మొత్తం కప్పుకొని పడుకోవడం అలవాటు. అందుకే కొంచెం ముందుకు జరిగి దుప్పటి కొంచెం తీసి పాడుకుందా లేదా అని చూసింది. లోపల నిషా రెండు కళ్ళు తెరుచుకుని సీరియస్ గా

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *