చెల్లితో బంచిక్ 408 రాజు గుర్రం గాడిద అయ్యింది

By | October 8, 2020
xossipi telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 408 రాజు గుర్రం గాడిద అయ్యింది పది ఇరవై నిమిషాలకి ఫ్రెషగా స్నానం చేసుకుని పొడి పొడిగా ఉన్న పల్చటి నైటీ వేసుకుని వచ్చి డైనింగ్ టేబుల్ పై కూర్చుంది.నాయనమ్మ వెంటనే పియకి ఇష్టమైన చిక్కిన కూర, అన్నం వడ్డించగానే బాగా ఆకలిమీద ఉండటంతో టక టక డిన్నర్ చేసేసింది పాప. డిన్నర్ అయిపోయాక...., "ఒసేయ్ నాయనమ్మ..., నేను వెళ్లి పడుకుంటున్నాను ఇంక..., గుడ్ నైట్ బాయ్!!!", అని చెప్పింది ప్రియా.అప్పుడు నాయనమ్మ టక్కున ప్రియ చేయ్యి పట్టుకుని లాగి..., "ఒసేయ్ ఆగవే!!!", అని పిలిచింది. "ఏంటి నాయనమ్మ???, నాకు నిద్రొస్తుందే!!!!", అని ఆవలింతలు తీస్తూ చెప్పింది ప్రియ. "ని నిద్ర పక్కన పెడతావా ఒక్క క్షణం???!, మీ నాన్నకి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.