చెల్లితో బంచిక్ 421ఫుట్బాల్ మ్యాచ్

By | November 5, 2020
xossipi telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 421ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఇక సుబ్బారావు మాత్రం మొహం ఫుట్బాల్ మ్యాచు వస్తున్న టీవీలో పెట్టాడు. పక్కన ఏమవుతుందో పట్టించుకోవట్లేదు.సునీల్ ఏమో మీద పడిపోతున్న ప్రియ నుండి కొంచం కొంచం దూరం జరుగుతూ సోఫా చివరకు చేరుకున్నాడు.అప్పుడు ప్రియ..., "ఏంటి సునీల్ అంకుల్?, అల దూరం పోతున్నారు ఏంటి?, నేను బాల్కనీలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం కిటికీలోంచి కళ్ళు అప్పగించి చూస్తుంటారు?, మొన్న సంక్రాంతి అప్పుడు కుడా నన్ను కొర్రుకుతినేలాగా చూసి చూసి చంపేశారు..., ఇప్పుడు నేను మీ పక్కకి కూర్చుంటే ఇష్టం లేనట్టు చేస్తున్నారు?", అని గుసగుసలాడుతూ అడిగింది."ఏయ్ ప్రియా., అవన్నీ గమనిస్తావా నువ్వు?, నేను కిటికీ నుండి నిన్ను చూస్తా అని ఎలా తెలుసు అసలు నీకు?", అని ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు సునీల్. చిలిపిగా నవ్విన ప్రియ.., "అది ఒక్కటే కాదు అంకుల్...., మీరు రేవతి అంటీని రోజు మడతపెట్టి ఎ

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.