చెల్లితో బంచిక్ 457 రమణి గత స్మృతులు

By | January 17, 2021
xossipi telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 457 రమణి గత స్మృతులు "అబ్బా!!!, ఎండలో పెట్టారా బాబు అయిపోతుంది!!!, ఓవర్ చేస్తావెందుకు???", అన్నది ప్రియ."రేయ్ రవి ఇలా రా!!", అని అరిచింది నాయనమ్మ."ఆహ్ ఏంటే??", అని నాయనమ్మ ఉన్న గది ముందు నించుని అడిగాడు రవి. అప్పుడు నాయనమ్మ..., "ఎరా???, నేను లోన పూజ చేస్తే నువ్వు బయట పూజ చేసావా?", అని అడిగింది."ఆ అవును", అని అన్నాడు రవి చిర్రగ్గ అడ్మిషన్ ఫోరమ్ చూసుకుంటూ."అబ్బో!!!, మరి తీర్ధం

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.