చెల్లితో బంచిక్ 461 సూపర్ మార్కెట్లో

By | January 27, 2021
xossipi telugu sex stories చెల్లితో బంచిక్ 461 సూపర్ మార్కెట్లో ఎం చేస్తాం??, కన్నీరు తుడుచుకుని ధైర్యం తెచ్చుకుని..., మా ఆయనకి ఫోన్ చేసి..., ఏవండీ ఈ రోజు కుడా రాత్రికి లేటుగా వస్తాను మీరు తినేసి పడుకోండి అని చెప్పి..., ఇష్టం లేకున్న కుడా ఆ సూపర్ మార్కెట్ ఆఫీసు రూములో చీర గిరా మొత్తం అన్ని విప్పేసి నగ్నంగా వాడి ముందు నిలపడ్డాను.ఆ సూపర్ మార్కెట్ ఓనర్ కూడా ఎప్పటినుండో నామీద కన్నేశాడు వెధవ. ఇన్నాళ్ళకి వాడి కోరిక తీరింది. బాగా దెంగి వాడుకున్నాడు నన్ను ఆ రోజు. అంతే కాదు..., మెల్లిగా ఆ కుర్రాడు కుడా వచ్చి మధ్యలో 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *