ఫ్రెండ్ కి ఇచ్చిన మాట 2

By | October 2, 2020
telugu stories kathalu novelsఫ్రెండ్ కి ఇచ్చిన మాట 2  అది వినగానే ఆగిపోయింది రాధ నా గురించి ఇలా అనుకుంటూ ఉంటే డిప్రెషన్ పోతుందా వీడికి అని ఆలోచించడం మొదలెట్టింది అంతలో వీడు పైకి లేచి బాత్రూమ్ వైపు వెళ్తుండగా రాధ అలాగే చూస్తూ ఉంది. వాడు లోపలికి వెళ్లి అమ్మా అమ్మా అంటూ ఉండగా రాధ ఏమైందో అని బాత్రూం దగ్గరకు రాగా అక్కడ వాడు కళ్ళు మూసుకుని అమ్మా అమ్మా అంటూ మొడ్డ కొట్టుకోవడం కనిపించింది అంతే ఎం చేయాలో తెలీక వెంటనే అక్కడ నుండి వచ్చేసింది.  అసలు ఎంటి ఇలా చేస్తున్నాడు నా కడుపున పుట్టిన కొడుకే నా వీడు అని ఆలోచిస్తూ అయినా ఈ వినయ్ గాడెంటి నా గురించి చెప్తుంటే ఇలా సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అసలు ఎం జరుగుతుంది అని ఆలోచిస్తూ ఒక గంట ఆలోచించి ఇక చివరికి పొద్దున వినయ్ గాడ్ని పిలిచి అడుగుదాం ముందు ఆ తరువాత జరగాల్సిన దాని గురించి ఆలోచిద్దాం అని అనుకుంది. పొద్దున వినయ్ కు కాల్ చేసిందివినయ్ త్వరగా ఇంటికి రా అని అనగానే సరే అంటూ వినయ్ మనసులో ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటూ ఇంటికి వచ్చాడు. వాడు రాగానే ఎం జరుగుతుంది అంది కోపంగా 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.