గులాబి పూల పరిమళం 59

By | July 12, 2020
xossipi telugu sex stories గులాబి పూల పరిమళం 59 శరత్ ఇతను మా బావగారు మీరు నా సోదరి వివహ సమయంలో కలిశారు అవును అవును నేను అతన్ని గుర్తుంచుకున్నాను 
ఈ విచారకరమైన సందర్భంలో మనం మళ్ళీ కలుసుకోవడం దురదృష్టకరం
పురుషులంతా సాధారణంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు
ప్రభు శరత్ కు చాలా విషయాలు చెప్పాలని అనుకున్నాడు ముఖ్యంగా క్షమాపణలు చెప్పి
తిరిగి రాను అని చెప్పి వచ్చినందుకు కారణం చెప్పాలని కానీ అతని బావ పక్కనే ఉండటం చేత అలా చెప్పలేక పోయాడు 
అంత్యక్రియలు ముగిసిన తరువాత నాకు అంతా వివరించడానికి తగిన మంచి సమయం ఉంటుంది
అనుకున్నాడు ప్రభు
మీరా ఉన్న దీశ వైపు ఒక్క క్షణం కూడా చూడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు ప్రభు
ప్రభు ను చూడకుండా ఉండటానికి మీరా అదే చేస్తుందా లేక మీరా రహస్యంగా నా వైపు దొంగ చూపులు చూస్తూ చూస్తుందా అని  ప్రభు ఆశ్చర్యపడుతూ ఆలోచించాడు
ఇదే హాలులో చివరిసారిగా వారి కళ్లు కలవడం చాలా భిన్నమైన పరిస్థితి ఆ రోజు ఈ రోజు మాదిరిగానే ఈ గదిలో చాలా మంది ఉన్నారు
కానీ మీరా ప్రభు ఒకరి చూపులు ఒకరి మీద కలిగి కలిసి ఉన్నాయి
తేడా ఇది ఉదయం ఆ రోజు సాయంత్రం శృంగారానికి సరిపోయే సమయం కూడా రహస్య అక్రమ శృంగారానికి
వారి కళ్ళు కొన్ని క్షణాల పాటు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.