ఇది తప్పు అమ్మ 22

By | December 2, 2019
telugu sex stories ఇది తప్పు అమ్మ 22 ఉదయం నిద్రలేచేటప్పటికీ ఎదురుగ ప్రభావతి నిలబడి ఉండడం చూసి గబుకున్న వొంటి మీదకి దుప్పటి లాక్కున్నాడు. అయ్యో ఏంటి అయ్యా అల్లుడు ఆలా సిగ్గు పడతావు ఏదో నీ మొడ్డ గురించి మీ అమ్మ తెగ పొగిడింది చూదాం అని వొచ్చాను అంతే అంటూ చొరవగా దుప్పటి లాగి మొడ్డ పట్టుకొని ఆమ్మో ఏంటి అయ్యా అల్లుడు ఇలా వుంది నా కూతురు ఎలా తట్టుకుందో ఏంటో అంటూ ఉండగా హా ప్రభావతి ఆ అబ్బాయి ని మధ్యాహ్నం రమ్మని చెప్పను, నువ్వు ఇంటికి వెళ్లి స్నేహ ని మాతో పాటు షాపింగ్ కి పంపు అన్నది పద్మజ అలాగే పద్మజ అంటూ వెళ్ళిపోయింది ఏంటి అమ్మ షాపింగ్ అంటున్నావు, ఐన పొద్దున ఈవిడ మన ఇంటికి వొచ్చింది ఏంటి ఏమి లేదు రా అంటూ ముందు రోజు జరిగింది అంత చెప్పి, దానికి ఒక కుర్ర మొడ్డ సెట్ చేశాను ఈ రోజుకి మరి షాపింగ్ వొచ్చేవారం నీ పుట్టిన రోజు కదా ఎలాగూ ఈ రోజు నుంచి సెలవలు మొదలు కదా నీకు ముగ్గురం ఆలా వెళ్లి షాపింగ్ చేసి అక్కడి నుంచి లంచ్ చేసి సినిమా చూసి వొద్దంటూ సరేనా అంటూ స్నానానికి వెళ్ళింది. శ్రీరామ్ వెంటనే శ్రీకాంత్కి ఫోన్ చేసాడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *