ఇది తప్పు అమ్మ 6

By | November 1, 2019
telugu sex stories ఇది తప్పు అమ్మ 6 ఇక్కడ ఇంట్లో ఇలా ఉండగా అక్కడ శ్రీనివాస్ తన ఆఫీస్ కి వొచ్చాడు విజయవాడ నుంచి, రెసెప్ప్షనిస్ట్ వనజ హాయ్ సర్ అన్నది. హాయ్ వనజ ఎలా వున్నావు బాగున్నాను సర్ ట్రిప్ ఎలా అయింది ఒహ్హ్ సూపర్, మిగితా స్టాఫ్ ఏరి ఎక్కడ సర్ మీరు వూళ్ళో లేరు ఇంకా ఎవరి ఇష్టం వున్నపుడు వాళ్ళు వొస్తరు ఎవరి ఇష్టం బట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు హహ మరి నువ్వు హింట్ ఇస్తావు గా అందరికి అతని దగ్గరికి వొస్తూ అదా నేను కావాలనే ఇవ్వలేదు ఏం ఏం ఏంటి మీరు నేను మాత్రమే ఉండాలి అని మరి ఇంకా ఆలస్యం దేనికి రా అంటూ వనజని దగ్గరికి లాక్కొని పెదాలని కలిపేసాడు, కాసేపు ఆలా ఉన్నాక తనని విడిపించుకుంటూ అబ్బా వుండండి సార్ నేను తలుపులు అన్ని వేసివొస్తాను మీరు మీ కేబిన్లో వుండండి అంటూ తలుపులు అన్ని వేసి ముందు ఫోన్ తీసుకొని హలో పద్మజ మేడం పూర్తిగా అలసిపోయి మంచం మీద నగ్నంగా నిద్రపోతోంది పద్మజ హా చెప్పవే వనజ సర్ వొచ్చారు ఆఫీస్ కి నాకు తెలిసి ఒక గంటలో బయలుదేరతారు అవునా సరే థాంక్స్ ఓకే బాయ్ మేడం అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది పద్మజ లేచి జుట్టు ముడి వేసుకుంటూ ఒరేయ్ శ్రీరామ్ నాన్న వొస్తున్నారు అంట కాస్త ఆ కండోమ్ ప్యాకెట్లు అన్ని పడేసి రా అలాగే బెడఁరూం మొత్తం నీట్ గ సర్దు అంటూ కొంచం పసుపు తీసుకొని కాళ్ళకి మొహానికి రాసుకొని స్నానానికి వెళ్ళింది. వనజ శ్రీనివాస్ కేబిన్ లోకి వెళ్ళింది అబ్బా ఎంత సేపు రా అంటూ వనజని తన మీదకి లాక్కొని ముద్దు పెడుతూ ఆమె చీర లంగాని కలిపి లేపి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *