జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 410

By | August 10, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 410 ఫోన్ మాట్లాడుతూ మేడం అంటూ రూంలోకివచ్చి ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ తోపాటు అంతా రెడీ మేడం అని కావ్యగారికి చెప్పాడు . విన్నవెంటనే ఫైల్స్ తీసుకొని ముందు గిరిజా వెనుక మేడం బయటకువచ్చి రెండు వెహికల్ లో గూడెం చేరుకున్నారు . టెంపరరీ ఆఫీస్ కోసం టెంట్ ఏర్పాటుచేసాము మీరు లోపల కూర్చోండి . వర్క్ చెప్పండి మేడం మేము చేస్తాము అని ఫీల్డ్ ఆఫీసర్లు అడిగారు .  వద్దు నేనే స్వయంగా తెలుసుకోవాలి అని వెళ్లబోతుంటే , మేడం ఎండ ఎలా ఉంది చూడండి , వైజాగ్ హీట్ కు వారం రోజుల్లోనే కొద్దిగా నల్లబడ్డారు అని నవ్వి చెవిలో చెప్పింది . అయినా పర్లేదు నేనే వెళతాను అని అడుగు ముందుకేస్తుంటే , మేడం మీకు మీ అందం మీద ఇంటరెస్ట్ లేకపోతే మానెయ్యండి , మీతోపాటు తిరిగి నేనుకూడా కలర్ మారిపోతున్నాను నాకోసం please please ........అని బ్రతిమిలాడటంతో ..........గిరిజా నిన్ను అంటూ .......ఫీల్డ్ ఆఫీసర్స్ కు విషయం చెప్పి , ఎవరో కనుక్కోమని చెప్పి పంపింది . Happy నా బ్యూటిఫుల్ గిరిజా గారు పదండి టెంట్ లోకి లేకపోతే మాడిపోయేట్లు ఉన్నారు అంటూ నవ్వుకుని లోపలకువెళ్లి కూర్చుని గిరిజా చేతిలోని ఫైల్స్ అందుకొని టేబుల్ పై ఉంచి ఆఫీస్ పని చేసుకుంటోంది . సిటీలో వారి వారి పనులకు బయలుదేరుతున్న గూడెం అన్నయ్యల దగ్గరికి ఇద్దరు వచ్చి ఏదో మాట్లాడటంతో , అన్నయ్యలు గర్వపడుతూ రండి సర్ అంటూ నాదగ్గరికి పిలుచుకొనివచ్చి మా తమ్ముడే మా తమ్ముడే ..........అని ఒకరితో మరొకరు సంతోషంతో పోటీపడి మరీ నన్ను చూపించారు .  అందరికీ ఒక్కరే తమ్ముడా అని ఆశ్చర్యపోయి అడిగారు . మాకు తమ్ముడే కాదు మా ఇంటిలోని అందరికీ దేవుడు తమ్ముడు అని గర్వపడుతూ మిక్కిలి సంతోషంతో బదులిచ్చారు . కొన్ని నెలల ముందు శిథిలావస్థకు చేరిన మా గూడెం ఇప్పుడు ఇంత సుందరంగా మారిపోవడానికి కారణం మా తమ్ముడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.