జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 433

By | September 9, 2020
  xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 433 ఇప్పుడు సంతోషమేనా అని అడగడంతో , పట్టరాని సంతోషంతో తల ఊపాను . మా మంచి అన్నయ్య , కిట్టయ్య అంటూ మళ్లీ ముద్దులుపెట్టారు . అక్కా అమ్మకూడా వచ్చింది రా అంటూ నాతోపాటు లోపలికి పిలుచుకొనివెళ్తుంటే , దివ్యక్కా మీరంతా ఇక్కడ ఉన్నారు మరి కృష్ణగాడు బస్ దిగి మీరు లేరని కంగారుపడతాడేమో నేను వెంటనే సైకిల్ లో వెళ్లి పిలుచుకొనివస్తాను అని పరిగెత్తబోతుంటే , అన్నయ్యా అంటూ ఆపి కృష్ణను పిలుచుకొనిరావడానికి నాన్న అంకుల్ కారులో అక్కడే ఉన్నారు అని చెప్పడంతో , అయితే ok అని లోపలికి నడిచాము . లోపల పరిచయాలు ఆప్యాయతల తరువాత కన్నయ్యా డ్రెస్ తీసుకొచ్చాను చేంజ్ చేసుకో అందరమూ బీచ్ కు వెళుతున్నాము అని చెప్పడంతో , wow బీచ్ లవ్ యు అమ్మా అంటూ డ్రెస్ అందుకొన్నాను .  కావ్యమ్మా ఏ రూంలోకి వెళ్ళాలి అని అడిగాను . మహేష్ రూంలోకి ఎందుకు వెళ్లడం నువ్వింకా చిన్న బుజ్జాయివే కదా ........అమ్మ ఏమో కన్నాయ్యా అని కావ్యమ్మ ఏమో కిట్టయ్యా అని పిలుస్తారు అనిచెప్పి దివ్యక్కతోపాటు ముసిముసినవ్వులు నవ్వుతూ చెప్పింది .  అమ్మావాళ్ళు ముద్దుగా పిలుస్తారు అంతే చూడండి నేను ఎంత height ఉన్నానో అని చెప్పాను . కావ్యమ్మ తన రూమ్లోకి వెళ్ళమని చెప్పబోతుంటే కావ్యమిస్ వెంటనే చేతితో నోటిని మూసేసి ఇక్కడే మార్చుకోవాల్సిందే అని నవ్వుతూనే చెప్పారు . దివ్యక్క కూడా నా దేవతకే సపోర్ట్

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.