జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 441

By | September 18, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 441 ఇంతకీ అడగటం మరిచిపోయాను మీరు చూస్తే 10th లోపలే ఉన్నట్లున్నారు మీకు ఇంతపెద్ద బుక్ అని ఆశ్చర్యపోతుంటే , అన్నా మాకు కాదు మాకిష్టమైన మేడం కు గిఫ్ట్ అని కృష్ణగాడు బదులిచ్చాడు . ఆహా......... అద్భుతమైన మాట విన్నాను , కచ్చితంగా ఆ మేడం గొప్పవారే , మరి గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ వద్దా అని అడిగారు. ఊ ఊ....... అంటూ నవ్వుతూ తలఊపాము . మాదగ్గర గిఫ్ట్ ప్యాకింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు మీరు ఎలా చేయమంటే అలా చేస్తారు మీకోసం ఫ్రీగా చేయిస్తాను అని బుక్ ను గిఫ్య్ ప్యాకింగ్ దగ్గరకు వెళ్లి లేటెస్ట్ రెండు మూడు వివరించాడు . ఇద్దరికీ ఒకటే నచ్చడంతో చెప్పగానే చకచకా ప్యాక్ చేసి పెద్ద బ్యాగులో జాగ్రత్తగా పెట్టి ఇచ్చాడు . థాంక్స్ అన్నా అని ఓనర్ కు చెప్పి బయటకు నడిచాము . బై అంటూ టాటా చెప్పారు . ఇద్దరమూ బ్యాగు చెరొక వైపు పట్టుకొనివచ్చి సైకిల్ వెనుక దారంతో సెట్ చేసాము . అందరూ బయటకువచ్చి స్టోర్ లాక్ చేశారు . రేయ్ మన అదృష్టం రా అంటూ దారిలో మిగతా డబ్బుతో రంగురంగుల గులాబీపూలు తీసుకొని హుషారుగా నవ్వుకుంటూ కావ్యమ్మ ఇంటికి చేరుకున్నాము . ఇంటికి తాళం వేసి ఉండటంతో ఇంకా మాఇంట్లోనే ఉన్నారని రేయ్ ఇక్కడే చూస్తూఉండు అని ఇంటికివెళ్లి నాదేవత అమ్మ ప్రక్కనే ఇంకా పడుకొని ఉండటం చూసి , టీవీ చూస్తున్న కావ్యమ్మ దగ్గర నుండి నవ్వుతూ ఇంటితాళాలు తీసుకొని అంతా రెడీ అమ్మా .........అంటూ పరుగున వచ్చి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.