జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 442

By | September 19, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 442 మీరు కోప్పడినా , తిట్టినా ......ఆఖరికి కొట్టినా నాకు చాలా చాలా ఇష్టం . మీరు ఇప్పుడు తిడతారా , కొడతారా .......అని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నాను goddess అని చెప్పడంతో , నాదేవతతోపాటు అందరూ నవ్వేశారు . డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని వచ్చేస్తాను మూవీ ఎంజాయ్ చేద్దాము అని చెప్పి గట్టిగా హత్తుకొంది . అమ్మ మాదగ్గరికివచ్చి తొందరగా రాపో మరి అని చెప్పడంతో నా నుదుటిపై ప్రాణంగా ముద్దుపెట్టి , నన్నే వెనక్కు తిరిగి తిరిగి చూస్తూ బయటకు వెళ్ళింది . కావ్యమ్మ చేతిని పట్టుకొని అమ్మా అలావెళ్లి ఇలా వచ్చేయ్యాలి అని లాక్కొని ఇంటిదగ్గరకు వెళ్లారు . కావ్యమ్మ గేట్ తీసి కావ్య తాళం తియ్యి అని అందించి ముందు వెళుతుంటే నవ్వుకుంది . తాళం తీసి తలుపులు పూర్తి తెరిచి అమ్మాలిట్స్ ఎవరు వేశా............అంటూ చుట్టూ పూలతో టేబుల్ పై గిఫ్ట్ ఉండటం చూసి , అమ్మా ..........అని పిలుస్తూ , ఆశ్చర్యం షాక్ తో అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ గిఫ్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళింది .  " To my beautiful goddess " అని చదివి అమ్మా తొందరగా రావే నాకు సంతోషంతో కాళ్ళు చేతులు ఆడటం లేదు అని గిఫ్ట్ పై ఉన్న పూలను ప్రక్కన ఉంచి , గిఫ్ట్ కవర్ నెమ్మదిగా తీసి తనకు ఇక కావాల్సిన బుక్ ఉండటం చూసి అమితమైన సంతోషంతో బరువైన బుక్ ను చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కష్టపడి ఎత్తి గుండెలకు హత్తుకొని అమ్మా అంటూ వెనక్కు తిరిగి కిట్టయ్య .............,  అవునురా తన ప్రాణానికి ప్రాణమైన , ఇష్టమైన , ప్రియమైన దేవత నువ్వు కాకుంటే ఇంకెవరే పిచ్చిదానా అంటూ తలపై సున్నితమైన మొట్టికాయ వేసింది . చిలిపి సిగ్గుతో నవ్వి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.