జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 450

By | September 30, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 450 అమ్మ దుప్పటి అందుకొని నాదేవత భుజాలవరకూ కప్పి కన్నయ్యా happy నా అని నా తలపై స్పృశించి అడిగింది . లవ్ యు sooooo much మా అని చిన్న చిరునవ్వుతో చెప్పాను . అమ్మ అటువైపు బెడ్ పై కూర్చుని నాదేవత బుగ్గలను స్పృశించి , కురులను ప్రేమతో నిమిరి , నుదుటిపై ప్రాణమైన ముద్దుపెట్టి జోకొట్టసాగింది .కృష్ణగాడు మా ఫ్రెండ్ ను ఇంట్లో వదిలి రేయ్ అరవింద్ జరిగిన విషయం ఇంట్లో కూడా చెప్పకు , రోజూ ఎలా ఉంటావో అలానే ఉండు అని చెప్పడంతో , అలాగే రా అంటూ కౌగిలించుకొని నువ్వు జాగ్రత్తగా వెళ్లు అని ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు . అదే క్యాబులో ఇంటికి చేరుకొని అంటీ , దివ్యక్కకు జరిగిన విషయం మొత్తం చెప్పి కంగారుపడాల్సిందేమీ లేదు రండి వెళదాము అని అంకుల్ తోపాటు ఇంటికి చేరుకున్నారు .క్యాబ్ ఆగడం ఆలస్యం డోర్ తీసుకొని దివ్యక్క కంగారుపడుతూనే లోపలికి పరిగెత్తింది . వెనుకే అంటీ కూడా లోపలికి వచ్చింది . కృష్ణగాడు అమ్మ ఇచ్చిన డబ్బును క్యాబ్ కు పే చేసి పంపించేసి అంకుల్ తోపాటు లోపలికి వచ్చాడు . రేయ్ సరైన సమయానికి వచ్చావు స్టేషన్ కు వెళ్ళాలి పదా అంటూ నాన్నగారు 

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.