జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 451

By | October 2, 2020
xossipi telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయాణం 451 కావ్యమ్మ నవ్వుకుని , నా తలపై ముద్దుపెట్టి కిట్టయ్యా నీదేవత కూడా అంతే ఇంత వయసొచ్చినా ప్రక్కన ఎప్పుడైనా నేను పడుకుంటే చాలు మీద కాలువేసి గట్టిగా హత్తుకొని పడుకుంటుంది అని చెప్పి , అయ్యితే ఇద్దరికి ఇద్దరే దేవత ప్రాణమైన భక్తుడు అని అమ్మ మరింత నవ్వుతుంటే , అందరితోపాటు కావ్యమ్మ కూడా సంతోషంతో నవ్వుకుని , ఏమీ కాదు బెడ్ పైనే పడుకో కిట్టయ్యా అని చెప్పింది . ఇప్పుడు వద్దులే కావ్యమ్మా కాలు వేసినప్పుడు గాయాలకు తగిలితేనూ ........అనగానే , నవ్వుతున్నవాళ్ళు ఒక్కసారిగా ఆపేసి అందరూ కళ్ళల్లో చెమ్మతో నన్ను చుట్టుముట్టేసి హత్తుకోబోయి కట్లు చూసి ఆగిపోయి ఇష్టమొచ్చిన దగ్గర ముద్దులుపెట్టేసి , బెడ్ ప్రక్కనే పరుపు పరచడంతో పడుకొని చేతిని బెడ్ పైకి పోనిచ్చి నాదేవత చెయ్యి అందుకున్నాను . కావ్యమ్మ ఆనందించి నాప్రక్కనే వచ్చి కూర్చుని జోకొట్టగానే టాబ్లెట్స్ పవర్ వలన వెంటనే నిద్రపట్టేసింది . చేతినిమాత్రం అలాగే పట్టుకున్నాను.నేను నిద్రపోగానే దుప్పటిని భుజాలవరకూ కప్పి బెడ్ చుట్టూ మూడువైపులా నలుగురూ కూర్చుని నాదేవత  ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.