జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 542

By | June 4, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 542 ఆనందంతో పొంగిపోతూ ............బావ అంటూ పిలిచాను . నా చెవిదగ్గరకువచ్చి ఇల్లు మొత్తం మార్చేయ్యాలి అంతేకదా డన్ .......... వీళ్ళ అక్కయ్య రెండు గంటల్లో ఇక్కడ ఉంటుంది . అన్నయ్యా అక్కయ్య వస్తోందా ...........అంటూ ఇద్దరూ మాటల్లో చెప్పలేని ఆనందంతో ఒకరినొకరు కౌగిలించుకొన్నారు . అవును చెల్లెమ్మలూ మీ అక్కయ్యకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దాము అంతవరకూ కాల్ చెయ్యొద్దు అని చెప్పాను .  మా అన్నయ్య ఎలా చెబితే అలా మరొక్క రెండు గంటలు ఆగలేమా ........అంటూ ఆనందంతో పొంగిపోతున్నారు . అలాగే అంకుల్ కు నచ్చితే మన హోటల్ లో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.