జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 552

By | July 17, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 552 సుమారు 20 నిమిషాలపాటు వెతికితే all types of vibrators దొరికే ఇండియన్ ఆన్లైన్ స్టోర్ కనిపించింది .  స్క్రోల్ చేసి చూస్తుంటేనే దుప్పటి లోపల నా బుజ్జిగాడు పెద్ద టెంట్ లేపుకుని గోల గోల చేస్తున్నాడు . రేయ్ ఇప్పుడే అమ్మ అలసిపోయి హాయిగా స్వర్గంలో విహరిస్తోంది , బుద్ధిమంతుడిలా మారాము చెయ్యకూడదు అని సముదాయించినా నామాట వినడం లేదు వాడు . ఎలా వింటాడు అలా ఉన్నాయి ఆ సెక్సీ vibrators అని నవ్వుకుంటూ వెంటనే నా నోటిని చేతితో మూసేసి లవ్ యు మా అంటూ వొంగి అమ్మ పెదాలపై వెచ్చటి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.