జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 558

By | August 10, 2021
telugu sex stories జన్మనిచ్చిన తల్లి కోసం ప్రయణం 558 ప్చ్ .............నాకు అవ్వ అంటే అమ్మ కావాలి , బువ్వ అంటే నా కిట్టయ్య ద్వారా రేప్ కు గురికావాలి మరియు ఇప్పుడు మరొకటి దివ్యక్క పెళ్లి దగ్గర నుండి ఫోటోలోని ప్రతి ఒక్కరి గురించి తెలుసుకోవాలి ఎలా కిట్టయ్యా ..........అని ముసిముసినవ్వులతో ఫీల్ అవుతూ చెప్పింది . దీనికి ఒకేఒక పరిష్కారం goddess మొదట వెళ్లి అమ్మ గుండెలపై వాలిపోవడమే తరువాత అన్నీ వాటంతట అవే నాదేవతకు తెలుస్తాయి అనిచెప్పడం ఆలస్యం ..... లవ్ యు soooooo మచ్ కిట్టయ్యా ............అంటూ బుగ్గలను అందుకొని పెదాలపై ప్రాణమైన ముద్దునిపెట్టి , నామీద నుండి లేచి నాచేతిని అందుకొని లేపి తన రూంవైపుకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.