కాజల్ టీచర్ 10

By | November 1, 2022
telugu sex stories xossipi కాజల్ టీచర్ 10 తన కౌగిలింతకు నా ఛాతికి Sam సళ్ళు హత్తుకుపోతు ఉన్నాయి. నేను నా చేతులు తన వీపులో వేసి తన వీపునలిపేస్తూ, నా చేతులతో తడుముతూ ఆ bra దగ్గర నా చేతులు పెట్టి లేగుతున్న. Sam: (నాకు మెడలు ముద్దులు పెడుతూ) విప్పు హా fast నేను ఆ bra కి ఉన్న రెండు హుక్కులు విప్పేసా , విప్పేసి నా చేతులు ఆ bra ఉన్న చోట పెట్టు తడుముతూ Sam నిముద్దాడుున్నాను. Sam నా మీద నుంచి కిందకు దిగింది కానీ మా ఛాతీలు ఇంకా హత్తుకునే ఉన్నాము. ఆ bra నా ఛాతికి తన సల్లనిమధ్యలో ఉంది. నేను ఒక్కసారిగా ఆ bra ని లగేసా అంతే Sam నన్ను మల్లి గట్టిగా హత్తుకుంది , Sam సళ్ళు నా ఛాతికి హత్తుకుపోతు నలిగిపోతున్నాయి. నేను Sam ఇంకా గట్టిగా నా వైపు హత్తుకుంటూ ఉన్న. Sam నాకు ముద్దుకు పెడుతుంది నేను Sam ని సోఫా మీ పడేసి తన మీద పడి తన మెడలు ముద్దాడుతూ సళ్ల దగ్గరకు వెళ్ళి తన ఎడమ సళ్ళుముద్దు పెడుతున్న. పెట్టి మళ్ళీ Sam కళ్ళలోకి చూస్తూ కుడి సల్లు ముద్దు పెడుతున్న. నాకు ఆగట్లేదు, Sam సళ్ళనీ నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతన్నాను. Sam: శ్ ya suck it ya (Sam కి కొన్ని తెలుగు పదాలు తెలీదు) నేను తన సల్లని నమిలేస్తున్న. నా నాలుకతో

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.