మా ఇంటి కోడలు 157

By | April 2, 2021
telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 157 నాన్నగారు నేను టౌన్ వెళ్లి  రాత్రి 9-9.30PM వస్తాను. ఫ్రెండ్ ని కలిసేది ఉంది అన్నాడు. మావ కూడా ఓ అడ్డు లేకుండా ఉంటుందని అనుకుని, ఇప్పుడెందుకు చీకటి పడుతుంది రేపెళ్ళొచ్చు కదా అని పైకి చెప్పాడు. లేదు నాన్న వేరే ఫ్రెండ్ కూడా వస్తున్నాడు. జాగ్రత్తగానే వెళ్లి వస్తాను. అదికాక అన్నయ్య కూడా వస్తున్నాడు కదా రేపు. అందుకే ఈరోజు వెళ్లి వస్తాను అన్నాడు. చివరికి మావ కూడా సరే జాగ్రత్త. బయలుదేరే ముందు కాల్ చేయమని చెప్పాడు. సరే నాన్న, బాయ్ వదిన అంటూ వీరేంద్ర వెళ్ళిపోయాడు. నేరుగా నా బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్లి, లోపల ఉన్న బాత్రూం లోకి దూరాను. కాసేపటికి బయటకు వచ్చాను. అప్పటికే మావ మంచం సర్ది వొంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా నగ్నంగా మగమహారాజు లాగ మీసాలు తిప్పుకుంటూ నా రాకకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. మావను అలా నగ్నంగా చూసేసరికి, ఎక్కడాలేని సిగ్గు వచ్చింది. ఏందీ మావ మరి సిగ్గులేకుండా ఇలా తయారయ్యావు అంటూ అడుగులేస్తూ మంచం దగ్గరికి చేరాను. నీ ముందు నాకెందుకే కోడలా సిగ్గు. అసలే చాలారోజుల నుండి దొరక్కుండా పోయావు. ఈరోజు నిన్ను ఓ పట్టుపట్టడానికే కాచుకుని ఉన్నాను. నా అదృష్టం కొద్దీ నా  వీరేంద్ర గాడు టౌన్ వెళ్ళిపోయాడు. వాడు రావడానికి ఇంకా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.