మా ఇంటి కోడలు 164

By | June 19, 2021
telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 164 మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే అమ్మ, పనిమనిషి కలిసి వంట వండేసింది. మేము కూడా త్వరగా లేచి స్నానాలు చేసుకున్నాం. రమ్య తెల్ల చీర కట్టుకుంది. ఎందుకు ఇది కట్టుకుంటున్నావు. ఈ బాధ నుండి బయటపడమని చెప్పిన వినలేదు. నేను ఇక బలవంతం చేయలేదు. అందరం కలిసి టిఫిన్ ముగించేసాం. అమ్మ అప్పటికే బ్యాగ్ సర్దేసుకుంది. ఇక నేను వెళ్తాను గీత. నాన్నగారు ఒక్కరే ఉన్నారు. నీవు జాగ్రత్తగా ఉండు. రమ్యని కూడా జాగ్రత్తలు చెప్పింది. మామయ్య వీరేంద్రను పిలిచి అత్తయ్యని బైక్ మీద దిగబెట్టామని చెప్పాడు. సరే నాన్నగారు, అలాగే నేను రేపు మధ్యాహ్నం వస్తాను. పక్క ఊరిలో మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. చాలా రోజుల నుండి పిలుస్తున్నాడు. అత్తయ్యను వదిలేసి అక్కడి నుండి వాడి దగ్గరికి వెళ్తాను. సరే వీరేంద్ర

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.