మా ఇంటి కోడలు 166

By | June 30, 2021
telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 166 అప్పటికే ఆయన బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. రమ్య వీర్ రూమ్ లో మంచం మీద కూర్చుంది. ఇదే మంచి ఛాన్స్ అనుకోని రెండు వారాల కిందట నేను, మామయ్య కలిసి షాపింగ్ వెళ్ళాం (ఆయన, వీరేంద్ర బిజినెస్ పని మీద ఇద్దరు సిటీ వెళ్ళినప్పుడు). నైటీలు టైట్ అవుతున్నాయి, బ్రా- ప్యాంటిలు కూడా సరిపోవడం లేదంటే మామయ్యే ఓ కార్ మాట్లాడి, టౌన్ తీసుకెళ్లాడు. 4 జతల ఫుల్ లెన్త్ నైటీలతో పాటు సెక్సీ బ్రా-ప్యాంటీలు కొనిచ్చాడు. 2 నైటీలకు ముందు వైపు బటన్స్, ఇంకో రెండు నైటీలకు జిప్ ఉండేలా తీసుకున్నాం. డెలివరీ అయ్యాక పాపో/బాబో పుట్టినప్పుడు పాలు ఇవ్వడానికి సులువుగా ఉంటుందని.  తర్వాత డాక్టర్ రాసిచ్చిన టాబ్లెట్స్ అయిపోయాయి అని చెప్పి అక్కడే ఉన్న మెడికల్ షాప్ వెళ్లి టాబ్లెట్స్ తీసుకుని, మగాళ్లకు సంబందించిన వయాగ్రా టాబ్లెట్ స్ట్రిప్ తో పాటుగా, ఆడవారికి కూడా సంబందించిన

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.