మా ఇంటి కోడలు 54

By | July 6, 2020
xossipi telugu sex stories మా ఇంటి కోడలు 54 ఇంతలో రొమాన్స్ సాంగ్స్ ప్రోగ్రాం అయిపోయింది టీవిలో. వీర్ నన్ను అడిగాడు వదిన బోర్ కొడుతోంది అన్నాడు.  నేను మరి ఎం చేద్దాం అన్నాను.  ఒకటి అడగనా వదిన అన్నాడు.  అడుగు ఎం అడుగలనుకున్నావో అని అన్నాను.  మీరు, అన్నయ్య ఎప్పుడైనా రొమాంటిక్ గేమ్స్ ఆడారా?  అంటే ఏంటి వీర్? రొమాంటిక్ అంటే బెడ్ మీద ఆడేది అని కాదు వదిన అంటూ నవ్వుతు చెప్పాడు.  చ్చ ... నేను అనలేదు కదా అలా. ఇంతకీ ఏ గేమ్  అన్నాను.  అంటే సరదాగా ఏదైనా బెట్ కట్టి ఓడిన వాళ్ళు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.