మా కుటుంబం 39

By | January 14, 2022
telugu sex stories xossipi మా కుటుంబం 39 బయటకు వచ్చి ఎదురుగా ఉన్న మనిషి చూసి అలా ఉండిపోయింది..... ఎదురుగా ఉన్నది ఎవరో కాదు..... కల్యాణి..... సుజాత: ఏంటే ఎప్పుడు వచ్చావు.....ఇంకా వంట చేయలేదు....ఉండు వెళ్ళి వంట చేయాలి... కల్యాణి: లోపల ఇద్దరూ ఏమి చేస్తున్నారే....సిగ్గు లేదా అలా చేయడానికి....నాతో అన్ని చెప్పి....నువ్వు కూడా వాడికి లొంగిపోయావా...... సుజాత: ఒసేయ్ ఇప్పుడు కాదు నువ్వు వేళ్ళు నీ గది లోకు.... నేను తరవాత వచ్చి అంతా చెపుతాను....వాడి చూస్తే బాగోదు.... వెళ్ళు.... కల్యాణి: నాకు వళ్ళు మండిపోతోంది వాడిని చూస్తుంటే.....నీకు అయినా బుద్ధి ఉండాలి కదా.... సుజాత: ఏంటే....చెప్పాను కదా వచ్చి చెపుతాను అని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.