మా కుటుంబం 59

By | May 11, 2022
telugu sex stories xossipi మా కుటుంబం 59 అదంతా వింటున్న నీరజ భర్త సురేష్ కోపంతో అంత కొవ్వెక్కి బలిసి కొట్టుకుంటున్నవా రంకు లంజా.....అని అనడంతో నీరజ తన భర్త కేసి చూడగానే భయంతో........ గదిలోకి పోయి తలుపు వేసుకుంది..... సురేష్: ఒసేయ్ బజారు లంజ తలుపు తీయ్యి ఇవ్వాళ నిన్ను చంపందే వదిలేది లేదు.....నన్నే మోసం చేస్తావా.... లోపల వాడు ఎవడు.....అని వెళ్లబోతుంటే..... లక్ష్మి: అరే తమ్ముడు.....అక్కడే ఉండు.... కదిలావో మర్యాదగా ఉండదు........ఇప్పుడు లోపల ఉన్నవాన్ని చూసి ఏమి చేస్తావు.....ఇందులో నీ పెళ్ళంది ఎంత తప్పు ఉందో నీది అంతే ఉంది.....ఇంకా చెప్పాలంటే నీ వల్లే తను ఇలా చేయాల్సి వచ్చింది.... సురేష్: చేసిందంతా చేసి ఇంకా నేను తప్పు చేశాను అంటావా.....అసలు నువ్వు నా చెల్లివేనా......మీ వదిన ను ఇంకొకడు కింద పడుకోబెడతావా.....నీకు ఎంతో గౌరవం ఇచ్చి......నీ మాటలకు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.
1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.