మహార్జాతకుడు 37

By | October 22, 2022
telugu sex stories xossipi మహార్జాతకుడు 37 నేను రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళుతున్నాను కానీ నా బుర్ర అంతా గజిబిజిగా గందరగోళంగా ఉంది. నేను చేసిన పనికి వదిన నుంచి సీరియస్ లుక్ తప్పించి మరెటువంటి రియాక్షన్ లేదు. అసలు ఇప్పుడు వదిన నా గురించి ఏమనుకుంటుంది? రేపు నేను వదిన దగ్గరికి వెళ్లాలా వద్దా? ఇటువంటి ఆలోచనలు బుర్రలో తిరుగుతుంటే ఆటో ఎక్కడం కూడా మర్చిపోయి అలాగే నడుచుకుంటూ కేఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను. చాలా ఎక్కువ దూరం వేగంగా నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోవడం వల్ల కొంచెం అలసటగా అనిపించి ఒళ్ళంతా చెమట పట్టింది. అదే అవతారంలో డైరెక్ట్ గా నా కేబిన్ లోకి వెళ్లి అను సీట్లో కూర్చోవడంతో నేను వెళ్లి సోఫాలో వాలిపోయాను. నేను కొంచెం ఆందోళనగా ఉండడం చూసి అను సీట్లో నుంచి లేచి నా దగ్గరకు వచ్చింది. నేను కళ్ళుమూసుకుని వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం చూసి నా నడుం దగ్గర సోఫాలో కూర్చుని నా నుదుటి మీద మెడ మీద చెయ్యి వేసి జ్వరంగా ఉందేమోనని చెక్ చేసింది. దీపు,, దీపు,, ఏంటి ఇలా ఉన్నావ్? ఒంట్లో ఏమైనా బాగోలేదా? అంటూ కొంచెం కంగారుగా అడిగింది. .... నేను కళ్ళు తెరిచి చూస్తున్నానే గాని ఏమీ మాట్లాడలేదు. దాంతో అను మరింత కంగారు పడిపోయింది. ఇదివరకు నాకు ఆపరేషన్ అయిన చోట్ల చెయ్యి వేసి తడుముతూ, నీకేమైనా నొప్పిగా ఉందా? అలా చెమటలు పట్టి ఉన్నావ్ ఎందుకు? అని అడిగింది. అప్పటికే అను కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అనుకి ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు. వెంటనే లేచి కూర్చుంటూ, ఏం లేదు అను నేను బాగానే ఉన్నాను డోంట్ వర్రీ అని అన్నాను. .... ఏం లేకపోవడం ఏంటి? వస్తూనే ఆయాసపడుతూ ఒళ్లంతా చెమటలతో సోఫాలో పడుకున్నావు, ఇప్పుడేమో ఏమీ కాలేదు అంటున్నావ్, ఏమైందో చెప్పు అని అడిగింది. .... నిజంగానే ఏం లేదు అను, ఈరోజు కొంచెం మసాజ్ ఎక్కువ సేపు జరిగింది. దానికితోడు అక్కడినుంచి ఏదో ఆలోచించుకుంటూ నడుచుకుంటూ వచ్చేసాను. ఎక్కువ నడిచి రావడం వల్ల చెమటలు పట్టి కొంచెం అలసటగా అనిపించింది. ఇప్పుడు నేను బాగానే ఉన్నాను అని అన్నాను. నువ్వు చెప్పేది నిజమే కదా? లేదంటే ఉండు ఇప్పుడే ఆంటీకి ఫోన్ చేసి చెప్తాను అని లేచి టేబుల్ మీద ఉన్న తన ఫోన్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళింది. .... వెంటనే నేను కూడా లేచి ఫోన్ అందుకుంటున్న తన చేతిని పట్టుకుని ఆపి, నేను నిజమే చెప్తున్నాను అను. నాకు ఏం జరగలేదు డోంట్ వర్రీ అని చెప్పి మళ్ళీ సోఫాలో కూర్చున్నాను. తను నా వైపు తేరిపార చూసి వెంటనే పక్కన ఉన్న వాటర్ బాటిల్ అందుకుని నా దగ్గరకు వచ్చి బాటిల్ నా నోటికి అందించి నీళ్లు పట్టింది. నాకు కూడా ఇప్పుడు నీళ్ళు

xossipi.com లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.