మంచి కుటుంబం 100

By | July 10, 2021
telugu sex stories మంచి కుటుంబం 100 ఒక మూడు నెలల వరకు ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్లకు నచ్చిన కుటుంబ సభ్యులతో నచ్చిన విదంగా సుఖపడుతూ…. సరయు మీన మాత్రం కాలేజీలో వల్ల ప్రొఫెసర్ తో కూడ కుమ్మించుకుంటూ సుఖ పడుతున్నారు. సమీర కూడా అప్పుడప్పుడు ఫ్రెండ్ ఐన గీత ఇంట్లో వాళ్ళతో పిసికించుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తుండగా……ఒక రోజు సరయు మీనతో పాటు కలిసి చదువుకోవాలి అని జయతో చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తా అంది. జయ కూడా వాళ్ళు కలిసి చదువు కోవడం ఆంటే ఏంటో తెలిసి ఎవరెవరు అంది. ఎవరూ లేరు మమ్మీ నేను మీననే అంది సరయు. మీరిద్దరూ సరే ఇంకా మీతోపాటు ఎవరుంటారు అంది జయ. వాళ్ళింట్లో ఎవరుంటారు మమ్మీ…. వాళ్ళ డాడీ తప్పా అంది సరయు. అంతేనా ఇంకా ఎవరన్నా నా అంది జయ. అంతే మమ్మీ ఐనా ఎందుకు మమ్మీ ఎప్పుడు లేనిది అలా అడుగుతున్నావు అంది సరయు. ఏమి లేదు బేబీ మగ దిక్కు లేని వాళ్ళం కదా ఎక్కడ చిన్న

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *