నా మధుర స్మృతులు 18

By | October 19, 2019
telugu sex stories నా మధుర స్మృతులు 18 ఇంటికి వెళ్లెవరకు స్వాతి డోర్ బయట ఉడుస్తుంది.పింక్ నైటీ వేసుకుని ఉంది. తీసి ఉన్న డోర్ నుండి మోహన్ కనిపిస్తున్నాడు. బావగారు లేరా చెల్లమ్మ అని అడిగాను కన్ను కొడుతూ ఇంతకు ముందే వచ్చారు అన్నయ్య అంది నవ్వుతూ మోహన్ మా మాటలు విని బయటకు వచ్చాడు, ఏమయ్యా ఇప్పుడేనా కాలేజ్ నుండి రావడం అన్నాడు. అవును బావగారు అన్నాను. లోపలికి రా టీ తాగిపోదువుగాని అని పిలిచాడు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొస్తా బావగారు అలాగే వెళ్ళిరా నేను ఫ్రెష్ ఐ టీ షర్ట్, కేవలం లుంగీ కట్టుకుని కిందికి వెళ్ళాను. మోహన్ హల్లో కూర్చుని టీవీ చూస్తున్నాడు, నేను వెళ్లి పక్క సోఫాలో కూర్చుని మాట్లాడుతూ ఉన్న. స్వాతి వచ్చి టీ తీసుకో అన్నయ్య అంది, మా ఇద్దరికి టీ ఇస్తూ. థాంక్యూ చెల్లెమ్మ అంటూ తన చేతిలోని టీ తీసుకుని. స్వాతి మా ఎదురుగా కూర్చుని టే తాగుతుంది నైటీ లో కనబడుతున్న తన అందాలను జుర్రుకుంటూ ఉన్న లుంగిలో మా వాడు ప్రాణం పోసుకుంటున్నాడు. ఒక పక్క మోహన్ తో మాట్లాడుతూనే స్వాతి సండ్లను, తొడలను చూస్తున్న. స్వాతి భర్తతో మాట్లాడుతూ నా వైపు చూసింది, నేను మడ్డ వైపు సైగ చేసాను. స్వాతి కిందికి చూసింది, అప్పటికే నా మడ్డ లుంగిలో టెంట్ కట్టేసాడు. టెంట్ ను చూడగానే తన కాళ్ళు పెద్దవి అయ్యాయి, వెంటనే సర్దుకొని సూటిగా మడ్డ ఇచ్చే జర్క్ లను చూస్తుంది. తనని, భర్త పక్కన దిగంబరంగా అనుభవించిన నాపై తనకు పిచ్చి నమ్మకం ఏర్పడింది, నేను తనకి ఇబ్బంది కలిగించను అని తెలుసు. అందుకే భయం లేకుండా మడ్డ చేసే విన్యాసాలను సూటిగా చూస్తుంది భర్త చూడకుండా జాగ్రత్త పడుతూ. నేను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *