నా పేరు విక్రమ్ 23

By | August 5, 2022
telugu sex stories xossipi నా పేరు విక్రమ్ 23 రవి దెగ్గరనుంచి ఇంటికి వెళ్తుండగా నాకు ఫోన్ వచ్చింది ఎత్తగా అదొక అమ్మాయి గొంతు. చిన్నా : హలో రియా : హాయ్ ఐయమ్ రియా, ఇస్ ఇట్ విక్రమ్. చిన్నా : ఎస్ ఇట్ ఇస్? రియా : విక్రమ్ గారు నేను AIR TITE TECHNOLOGIES, ceo ని మాట్లాడుతున్నాను మిమ్మల్ని కలవాలి. చిన్నా : కొంచెం ఆలోచిస్తూ "రేపు సాయంత్రం కలుద్దాం" అన్నాను. రియా : థాంక్ యూ విక్రమ్ గారు. ఈలోగా ఇల్లు వచ్చేసింది, అను గడ్డి లో కూర్చుని ఏదో ఆలోచిస్తుంది వెళ్లి తన వెనకాలే కూర్చున్నాను, నవ్వుతు వెనక్కి చూసి నా మీద ఆనుకుంది. చిన్నా : ఎం ఆలోచిస్తున్నావు? అను : కంపెనీ ఎలాగా అని. చిన్నా : ఒక సారి వెళ్లి పూజ గారిని కలవొచ్చు కదా ఏమైనా సాయం  

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.