నా తీపి గుర్తులు 151

By | October 19, 2019
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 151 అనిత కూడా భాస్కర్ ని విష్ చేసి మళ్ళీ సోనియా స్కూలు పనిలో పడిపోయింది. సోనియా రెడీ అయిన తరువాత సోనియాను తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో దింపటానికి రాము బయటకు వెళ్ళాడు అనిత మెయిన్ డోర్ గడి వేసి వచ్చి మళ్ళీ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి తన పనిలో మునిగిపోయింది. భాస్కర్ మళ్ళీ అనిత శరీరాన్ని పరిశీలనగా చూసాడు. అలా భాస్కర్ తన వైపు చూస్తుంటే అనిత భాస్కర్ వైపు చూసి ఒకసారి ఏంటి అన్నట్టు చూసి మళ్ళీ వెంటనే నవ్వింది. భాస్కర్ కూడా ఒక్కసారి దొరికిపోయానేమో అని భయపడి మళ్ళీ అనిత నవ్వడం చూసి అతను కూడా నవ్వాడు. అంతలో సోనియాను స్కూల్లో దింపిన రాము ఇంటికి వచ్చే సరికి భాస్కర్ హాల్లో న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడుఅనిత కిచెన్ లో వంట చేస్తున్నది. ఇంట్లోకి వచ్చిన రాము తిన్నగా బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి బాత్ రూంలో స్నానం చేసి బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చాడు. బెడ్ రూమ్ లోకి వచ్చిన రాముకి అనితను ఏదో ఒక వంకతో లోపలికి పిలవడానికి, వదినానా బట్టలు ఎక్కడ పెట్టావు,” అని పెద్దగా అనితకివినబడేటట్టు అరిచాడు రాము అలా అనితని పిలవగానే భాస్కర్ నవ్వుతూ అనిత వైపు చూసాడు. అనిత వెంటనే చేస్తున్న పనిని ఆపేసి, “….వస్తున్నా రాము,” అని చేతిలో ఉన్న పేట్లు డైనింగ్ టేబుల్ మీద పెట్టి బెడ్ రూంలోకి వచ్చింది. అనిత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళే దాకా చూసి భాస్కర్ మళ్ళీ పేపర్ చదవడంలో మునిగిపోయాడు. అనిత బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తరువాత రూంలో నుండి అనిత మూలుగు వినిపించేసరికి భాస్కర్ పేపర్ చదువుతున్న వాడల్లా తల ఎత్తి బెడ్ రూం వైపుచూసాడు. బెడ్ రూం డోర్ కొద్దిగా తెరిచి ఉండటం భాస్కర్ గమనించాడు. అంతలో భాస్కర్ కి బెడ్ రూమ్ లోనుండి అనిత గాజుల శబ్దం వినిపించింది. దాంతో భాస్కర్ లోపల ఏం జరుగుతుందో అన్న ఆత్రంతో బెడ్ రూమ్ లోకి తొంగి చూసాడు. అంతలో అనిత నవ్వుకుంటూ బెడ్ రూంలోనుండి బట్టలు సరిచేసుకుంటూ బయటకు వచ్చి తన మొగుడి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *