నా తీపి గుర్తులు 162

By | November 7, 2019
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 162 రాజన్న : మర్చిపోయాను మేడమ్…..సారీ మేడమ్…..అయినా మీరు ఎందుకు అలా భయపడ్డారు….నేను ఇక్కడ ఉండగా మీరు భయపడటానికి వీల్లేదు…. రాజన్న మాటలకు జరీనా తల పట్టుకుని, “ఇంకా ఎంతకాలం వీడి మాటలు భరించాలో…..వీడ్ని మిగతా వాళ్ళు ఎలా భరిస్తున్నారో నాకు అర్ధం కావడం లేదు….వీడికి ఆడవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలో అసలు తెలియకుండా పోతుంది….వీడి మాటలు పట్టించుకోకుండా ఉంటే సరిపోతుంది,” అని మనసులో అనుకుంటూ రాజన్న వైపు చూసి తన మొహంలో బలవంతంగా నవ్వుని తెచ్చుకుంటూ, “ఇంతకీ ఇక్కడికి వచ్చిన పనేంటి రాజన్న…..” అనడిగింది. రాజన్న : ఏంలేదు మేడమ్….ఊరకనే మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాను….అయినా మిమ్మల్ని చూడటానికి ఏదైనా కారణం కావాలా మేడమ్ నాకు….. అంటూ రాజన్న తాను ఏదో జోక్ వేసినట్టు గట్టిగా నవ్వాడు. ఈసారి జరీనా నవ్వకుండా అతని వైపు కొంచెం సీరియస్ గా చూసింది. అది చూసి రాజన్న ఆమె సీరియస్ ఉన్నదని గ్రహించి, “ఏం లేదు మేడమ్…మీకు గుడ్ మార్నింగ్ చెబుదామని వచ్చాను,” అన్నాడు. జరీనా : సరె….విష్ చేసావు కదా….ఇంకా ఏంటి సంగతులు….. రాజన్న : ఏం లేదు…..నిన్న ఉదయం తరువాత మిమ్మల్ని చూడలేదు….అందుకని…… దాంతో జరీనా మళ్ళీ బలవంతంగా నవ్వుని తెచ్చుకుని రాజన్న వైపు చూసింది. ఆమె మళ్ళీ తన వైపు చూసి నవ్వడం చూసి రాజన్నలో మళ్ళీ ఉత్సాహం వచ్చింది. రాజన్న : మేడమ్…..మీరు ఈ చీరలో చాలా అందంగా ఉన్నారు….. ఆ మాట వినగానే జరీనా irritation వచ్చింది. దాంతో జరీనా కోపంగా రాజన్న వైపు చూస్తూ, “రాజన్నా…నీకు ఇక నాతో మాట్లాడటానికి ఏం లేదా, ఎప్పుడు చూసినా అనవసరంగా మాట్లాడుతుంటావు,” అన్నది. జరీనా మొహంలో irritation బాగా కనిపిస్తున్నది రాజన్నకి. దాంతో రాజన్న ఆమె కోపం తగ్గించడానికి నవ్వుతూ, “అదికాదు మేడమ్…మీరు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *