నా తీపి గుర్తులు 168

By | November 22, 2019
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 168 అనిత బెడ్ రూం వైపు చూసి, “ఆ….వస్తున్నాను,” అన్నది. భాస్కర్ ఒకసారి బెడ్ రూం వైపు చూసి, మళ్ళీ అనిత వైపు చూసాడు. అనిత తన మొగుడు భాస్కర్ వైపు కనీసం చూడకుండా బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది అనిత బెడ్ రూం డోర్ తీస్తున్నప్పుడు భుజం మీద ఉన్న దుపట్టా ఒక వైపు కిందకు జారింది. దాంతో దుపట్టా అనిత భుజం మీద ఒక వైపు మాత్రమే ఉన్నది. బాత్ రూంలో నీళ్ల శబ్దం ఇంకా వస్తున్నది. దాంతో రాము ఇంకా స్నానం చేస్తున్నాడని అనుకున్నాడు. అనిత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళగానే తలుపు మూయడంఅది కూడా అనిత బెడ్ రూం తలుపు సరిగా మూయలేదని భాస్కర్ చూసాడు. భుజం మీద నుండి జారిన దుపట్టాని అనిత సరిచేసుకోలేదుదాన్ని అలానే వదిలేసింది అనిత. దాంతో భాస్కర్ బాత్ రూంలో నుండి వస్తున్న నీళ్ళ శబ్దం వింటూ మళ్ళీ పేపర్ చదవడంలో మునిగిపోయాడు. భాస్కర్ ఒక నిముషం డోర్ వైపు చూసి మళ్ళీ పేపర్ చదవడంలో మునిగిపోయాడు. అంతలో అనిత వచ్చి తలుపు లోపల నుండి గడి వేసింది.  తలుపు గడివేసే లోపు భాస్కర్ అనిత వైపు చూసాడు…లోపలికి వెళ్ళిన అనిత ఒంటి మీద దుపట్టా లేదు. అంతేకాకుండా అనిత సళ్ళు మీద సల్వార్ తడిచిపోయి ఉన్నది. భాస్కర్ ఒకసారి అయోమయంగా చూస్తు మళ్ళి పేపర్ చదవడంలో మునిగిపోయాడు. అప్పటికి అనిత బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి పావుగంట అవుతుంది ఇంత వరకు బయటకు రాలేదు. దాంతో భాస్కర్ వెళ్ళి తలుపు కొడదామని డోర్ దగ్గరకు వెళ్తున్నాడు. భాస్కర్ డోర్ దగ్గరకు వెళ్ళీ లోపల ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో విందామని ట్రై చేసాడుకాని లోపల నుండి ఏమీ వినపడకపోయే సరికి భాస్కర్ మళ్ళీపేపర్ తీసుకోబోతుండగా అనిత మత్తుగా మూలిగినట్టు వినిపించింది. దాంతో భాస్కర్ మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా వినబడతాయేమో అని బెడ్ రూం డోర్ దగ్గర తన చెవి పెట్టి వింటున్నాడు. వెంటనే అనిత, “అబ్బా….అహ్హ్,” అంటూ మూలుగుడు…దానితో పాటే రాము కూడా, “ఆహ్….హా,” అంటూ మూలగడం వినిపించింది. అలా వాళ్ళిద్దరి మూలుగులతో పాటు నీళ్ళ శబ్దం కూడా వినిపించింది. భాస్కర్ కి లోపల ఏం జరుగుతుందో అర్ధం కావడం లేదు. దాంతో భాస్కర్ ఇంకొంచెం దగ్గరగా విందామని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *