నా తీపి గుర్తులు 506

By | July 17, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 506 రాము ఇంకా అమాయకుడు, మంచివాడు అని అనుకుంటున్నది. కాని రాము జరీనా ముందు ఇంకా అమాయకంగా నటిస్తూ….. రాము : నా వయసు వాళ్ళా….నేను ఇంకా చిన్నవాడినే కదా….. రాము అలా అమాయకంగా అడిగేసరికి జరీనా ఒక్కసారిగా నిన్న జరిగిందంతా మర్చిపోయి మనస్పూర్తిగా నవ్వింది. అది చూసి రాము కూడా ఆనందంగా….. రాము : మీరు అలా ఎప్పుడూ నవ్వుతుంటే చాలా అందంగా ఉంటారు మేడమ్…. జరీనా : చాలా థాంక్స్ రాము….నీతో ఉంటే చాలు….నాకు టైం అనేదే తెలియదు….అందుకే నాకు నీతో
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.