నా తీపి గుర్తులు 508

By | July 27, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 508 శేఖర్ : ఏంటి….. రాము : నువ్వు ఏం జాబ్ చేస్తున్నావు….ఒక్కసారి చెప్పు….. శేఖర్ : మెడికల్ కంపనీలో మార్కెటింగ్ మేనేజర్ గా చేస్తున్నాను….. రాము : అన్నా నీకు జగన్నాధరావు గారు తెలుసా….. శేఖర్ : ఆయన నాకెందుకు తెలియదు….మా సౌత్ ఇండియా హెడ్….. రాము : ఆయన ముందు నీ పొజిషన్ ఏంటి…. శేఖర్ : ఆయన చెప్పినట్టు వినాలి…..ఆయన

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.