నా తీపి గుర్తులు 171

By | November 28, 2019
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 171 అప్పటికి లంచ్ టైం అవడంతో, హోటల్ నుండి తెచ్చిన పార్సిల్స్ అందరూ తింటూ జోకులు వేసుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సోనియా ఇంతకు ముందే తిని ఉండటంతో భాస్కర్ గదిలో కూర్చుని ఆడుకుంటున్నది. రాజు కాకుండా వేరే అతను మాత్రం అన్నం తింటూ adult jokes వేస్తున్నాడుదానికి రాజు వాడిని చిన్నగా కొడుతున్నాడుఅందరు నవ్వుకుంటూభోజనం చేస్తున్నారు. భాస్కర్ కూడా వాళ్ళు వేసే జోకులకు నవ్వుతూ అనిత వైపు చూసాడు. రాము కూడా నవ్వుతూ అప్పుడప్పుడు అనిత భుజాల మీద చేతులు వేస్తున్నాడు అనిత కూడా పగలబడి నవ్వుతూ ఉన్నది. తన భుజం మీద ఉన్న రాము చేతిని తియ్యాలని కూడా ట్రై చేయడం లేదు. భోజనం అయిన తరువాత కొద్దిసేపు సోఫాలో కూర్చుని తరువాత మళ్ళి బెడ్ రూం లో మంచం బిగించడం మొదలుపెట్టారు. లోపలికి వెళ్ళిన తరువాత వాళ్ళు లోపల ఉన్న వాటి మీద కప్పిఉన కవర్స్ తీసారు. అందులో పెద్దది వార్డ్ రోబ్చిన్నది డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. తరువాత ఒకతను బెడ్ రూం మెత్తం క్లీన్ చేసాడు. రాము వెనక్కు తిరిగి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఉన్న భాస్కర్ వైపు చూసి, “భాస్కర్నీ రూంలో అలమరా లేదు కదా… నువ్వు పాతది వాడుకో,” అన్నాడు. అది విని భాస్కర్ ఆనందంగా రాముకి థాంక్స్ చెప్పాడు. భాస్కర్ వైపు చూసి రాము తలాడిస్తూ అతన్ని ఇక రెస్ట్ తీసుకోమన్నాడు. దాంతో భాస్కర్ తన రూంలోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు. అలా నిద్ర పోయిన భాస్కర్ సాయంత్రం 6 గంటలకు నిద్రలేచాడు. హాల్లోకి వచ్చి చూస్తే ఎవరు కనిపించలేదు. రాము బెడ్ రూం కొద్దిగా తెరిచి ఉండి మాటలు వినిపించడంతో అటువైపు చూసాడు. రాజు వాళ్ళు ఇంకా పని చేస్తున్నారు. దాంతో భాస్కర్ తలుపు తెరిచి ఉన్న గ్యాప్ లో నుండి బెడ్ రూంలోకి చూసాడు. రాజు చేతిలో పూలు ఉండటం చూసాడు.  అంతకు మించి భాస్కర్ కి ఇక ఏమీ కనిపించలేదుఇంకా చూద్దామని అనుకున్నాడు కాని ఇంతకు ముందు అనిత తనను అనుమానిస్తున్నావా అనికోపగించుకోవడంతో భాస్కర్ లోపలికి తొంగి చూసే పనిని మానుకుని బాల్కనీ లోకి వచ్చి బయటకు చూస్తున్నాడు. కొద్దిసేపటి తరువాత రాజు వాళ్ళు బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చి తలుపు వేసి సోఫాలో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నారు. దాంతో భాస్కర్ కూడా బాల్కనీ లో నుండి హాల్లోకి వచ్చి వాళ్ళతో కలిసి టీవి చూస్తున్నాడు రాము బెడ్ రూం తలుపు మూసి ఉండటం భాస్కర్గమనించాడు. ఇంతలో సోనియా నిద్ర లేచి హాల్లోకి రావడం చూసిరాజు సోఫాలో నుండి లేచిఆమె కోసం తెచ్చిన టిఫిన్ పెట్టాడు. సోనియా టిఫిన్ చేసిన తరువాత భాస్కర్ ఆమెతో పాటు బెడ్ రూంలో కూర్చుని హోం వర్క్ చేయించాడు. సోనియా చేత హోం వర్క్ చేయించిన తరువాత భాస్కర్ హాల్లోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. అంతలో రాముఅనిత ఇద్దరు బయట నుండి ఇంట్లోకి వచ్చారు. అనిత చాలా అందంగా ఉన్నది భాస్కర్ ఆమె వైపు అలానే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాడు. దాంతో అనిత బ్యూటి పార్లర్ కు వెళ్ళిందని అనుకున్నాడు. రాము కూడా చాలా ఫ్రెష్ గా ఉన్నాడు….లోపలికి వచ్చిన తరువాత అనిత వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నది. అనిత చేతులకు మెహంది పెట్టుకున్నది. అనిత ఈసారి రోజు వేసుకున్న డ్రస్సుల్లా కాకుండా చాలా డీసెంట్ గా ఉన్న డ్రస్ వేసుకున్నది. అలా భాస్కర్ అనిత చేతుల వైపు చూస్తుండగాకొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకున్న తరువాత అనిత సోనియాకు అన్నం తినిపించి నిద్ర పుచ్చింది. అంతలో రాము బయట నుండి భోజనం పార్సిల్స్ తెప్పించడంతోఅందరు కలిసి భోజనం చేసారు. భోజనం చేసిన తరువాత రాజు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్తూ తలుపు దగ్గర రాముతో

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *