నా తీపి గుర్తులు 225

By | February 22, 2020
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 225 అలా కొద్దిసేపటి తరువాత అనిత, “ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నా చేతగాని మొగుడిలాగా చూస్తూ ఉంటావా…..లేకపోతే,” అని రాముని రెచ్చ గొట్టింది.  మాట వినగానే రాము నవ్వుతూ,“ మధ్య నువ్వు బెడ్ మీద మరీ సిగ్గు వదిలేసి మాట్లాడుతున్నావు వదినా….అలా మాట్లాడటం నీకు సిగ్గుగా అనిపించండం లేదాసిగ్గు లేకుండా నన్ను నిన్ను అనుభవించమని నోరు తెరిచి అడుగుతున్నావు,” అన్నాడు.అలా వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటుంటే వాళ్ళిద్దరి వేడి ఊపిరి ఒకరి మొహానికి ఒకరికి తగులుతున్నది.రాము చేతులు అనిత సళ్ళ మీద కదులుతుంటేఅనిత తన చేత్తో రాము మడ్డని ఫ్యాంట్ మీదే పట్టుకుని రుద్దుతు,“చక్కగాగుట్టుగా సంసారం చేసుకునే దాన్ని…..ఇలా సిగ్గులేని దానిలా చేసావు,” అన్నది.రాము నవ్వుతూ,“నిన్ను అలా మార్చడం వలన నువ్వు కూడా చాలా సుఖ పడుతున్నావు కదా,” అంటూ అనిత పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టాడు.అలా వాళ్ళిద్దరు మళ్ళీ ఒకరి పెదవులను ఒకళ్ళు చీక్కుంటూఒకరి ఎంగిలిని ఇంకొకరు అమృతంలా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *