నా తీపి గుర్తులు 356

By | July 31, 2020
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 356 కాని అక్కడ ఉన్న ఒక ఇంట్లో ఎవరో ఒకామెను కొట్టినట్టు శబ్దం రావడంతో రాము వెంటనే ఆగిపోయి వెనక్కు తిరిగి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లాడు. ఆ ఇంట్లో నేల మీద ఒక ఆడ మనిషి అచేతనంగా పడి ఉన్నది. ఒకతను ఆమెను కత్తితో పొడుస్తున్నాడు….దాంతో ఆమె గిలగిలా కొట్టుకుని చనిపోయింది. ఆ హత్యను చూసిన రాము కళ్ళు హత్య చేసిన అతని వైపు మళ్ళాయి. ఆ హత్య చేసిన అతను తన చేతులకు అంటిన రక్తాన్ని అక్కడే ఉన్న గోడకు రాస్తున్నాడు. తన చేతులకు అంటిన రక్తాన్ని గోడకు తుడిచిన తరువాత తన నోట్లో ఉన్న మోర్ సిగరెట్ ఒక్కసారి గట్టిగా పఫ్ లాగి… సిగరెట్ ని పెదవుల మధ్య లోనుండి తీసి తనను తాను అక్కడ ఎదురుగా ఉన్న అద్దంలో చూసుకుని నోట్లో నుండి పొగ వదిలాడు. తరువాత పక్కనే ఉన్న గ్లాసులో సిగరెట్ ని పడేసాడు. అది చూసిన రాము కోపంతో తన బెల్ట్ కి ఉన్న పౌచ్ లో రివాల్వర్ తీసి, “రేయ్….ఎవడ్రా నువ్వు….పట్ట పగలే హత్య చేసావు,” అంటూ గన్ ని అతనికి గురిపెట్టాడు. హత్య చేసిన అశోక్ వెనక్కు తిరిగి అక్కడ నిలబడి ఉన్న రాముని చూసి ఆశ్చర్యపోయి అలాగే నిల్చున్నాడు. కాని వెంటనె తేరుకుని పక్కనే చైర్ లో ఉన్న తన కోటుని తీసి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.