నా తీపి గుర్తులు 405

By | October 2, 2020
xossipi telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 405 అమీషా : అదేం లేదు సార్…..అతని మొహంలో కాని, శరీరంలో కాని ఏ మార్పూ లేదు….కాని ప్రవర్తనలో మాత్రం పూర్తి మార్పు వచ్చింది…..ఒక్క నిముషం సాబ్….(తన హ్యాండ్ బ్యాగ్ లోనుండి ఒక బుక్ తీసి రాముకి ఇస్తూ) మా ఆయనకు అసలు ఇంగ్లీషే మాలూమ్ నహీ సాబ్….మగర్ ఈ పుస్తకాన్ని మాత్రం తెగ చదవడం మొదలుపెట్టాడు…పైగా ఈ మధ్య జుట్టుకు రంగు వేసుకోవడం కూడా మెదలుపెట్టాడు….. రాము : సరె….సుబాని రీసెంట్‍గా దిగిన పోటో నీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నదా…..అమీషా : హా సాబ్….ఒక్క నిముషం సార్….(అంటూ మళ్ళీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ లోనుండి ఒక ఫోటో తీసి రాముకి ఇస్తూ) ఈయనే సార్….. అమీషా వీపుని నిమురుతున్న తన చేతిని తీసి ఆమె చేతిలో ఉన్న ఫోటో తీసుకుని చూసాడు.ఫోటోలో ఉన్న సుబానిని చూసినప్పుడు రాముకి ఎక్కడో చూసినట్టు అనిపించి ఎక్కడ చూసానా అని గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు. అంతలో తాను మానసతో కలిసి సతీష్ చెప్పే కాన్ఫరెన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు తనకు సీట్ ఇవ్వకుండా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పిన అతనే అని గుర్తుకొచ్చింది.దాంతో రాము

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.