నా తీపి గుర్తులు 485

By | April 2, 2021
telugu sex stories నా తీపి గుర్తులు 485 “ఇంత అందాల రాశి, కసితో కసకసలాడుతున్న ఆడది పక్కన ఉంటే నిద్ర ఎలా వస్తుందే....మడ్డ దెబ్బకు కరువాసి ఉన్నానన్నావుగా అప్పుడే సరిపోయిందా,” అంటూ తన చేత్తో శ్యామల వీపు మీద నిమురుతున్నాడు. రాము పక్కనే పడుకున్న శ్యామల చూపు అతని భుజం మీద ఉన్న గద్ద బొమ్మ పచ్చబొట్టు ఉండటం గమనించింది. తనకు రాముతో పక్క పంచుకున్న మొదటి రోజే ఆ పచ్చబొట్టుని గమనించింది. ఎప్పటికప్పుడు రాముని అడుగుదామని అనుకుంటున్నా మర్చిపోవడంతో శ్యామల తన మనసులో, “ఈ రోజు అడుగుతాను,” అని నిర్ణయించుకుని తల ఎత్తి రాము కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “రాము నీ భుజం మీద ఈ పచ్చబొట్టు ఏంటి... ఎవరైనా గద్ద బొమ్మ పచ్చబొట్టు వేయించుకుంటారా,” అనడిగింది. రాము కూడా తన భుజం మీద ఉన్న పచ్చబొట్టు వైపు చూసుకుంటూ, “లేదు వదినా....నేను ఈ పచ్చబొట్టు వేయించుకోలేదు....నా చిన్నప్పటి నుండీ ఉన్నది...” అన్నాడు. శ్యామల చిన్నగా నవ్వుతూ భుజం మీద ఉన్న పచ్చబొట్టును

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *