ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 26

By | July 5, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 26 ఆరోజు రాత్రి నేను శ్యామ్ కలిసి చాలా రాత్రి వరకు పని చేయాల్సి వచ్చింది. అందువలన నేను ట్రిప్ కి బయలుదేరే ముందు అతనికి బాలతో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం లేకుండా పోయింది. బహుశా ఆమె కోసం అతనికి మరి కొంత సమయం వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. మేము మా డిన్నర్ కోసం బ్రేక్ తీసుకున్నప్పుడు నేను నా మొదటి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాను. ఆ,,, శ్యామ్, నేను వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నువ్వు భోజనానికి మా ఇంటికి వెళ్ళు. ఎలాగూ వీకెండే కాబట్టి లంచ్ మరియూ డిన్నర్ అక్కడ చేసేయ్. .... సర్? అంటూ కొంచెం కంగారు పడినట్టు అయ్యి, సార్ మీరు ఇంట్లో ఉండరు కదా సార్? బాల గారు ఒక్కరే ఉంటారు,,,,,, అని అన్నాడు. .... అయితే ఏంటి శ్యామ్? నీ మీద నాకు నమ్మకముంది. నువ్వు ఆమెను చంపేస్తావా ఏంటి? అంటూ నేను వేసిన జోక్ కి హహహహహ,,,, అని నేను నవ్వుకున్నాను. .... కానీ సార్! అదంతా ఏమీ అవసరం లేదు అని అన్నాడు. నాన్సెన్స్! నీ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ లేదు. మీ ఇంట్లో సరైన సదుపాయం

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *