ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 31

By | July 27, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 31 ఓయ్,,, నేను ఇంకా శనివారం సాయంత్రం మీరిద్దరూ బట్టలు మార్చుకొని బయటకు వెళ్లారు చూడు అక్కడే ఉన్నాను అని చెప్పాను. .... ఓహో అలాగా,,,, సరే నేను చెప్పేది వినండి అంటూ కొంచెం కంగారు పడుతున్నట్టు అంది. .... ఏమైంది? .... శ్యామ్ గారు నేను చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీరు మొత్తం వీడియో చూసిన తర్వాత నేను మీతో చెబుతాను. ఇప్పటికైతే ఇందాక మనమిద్దరం అనుకున్నట్టే అతనితో చెప్పాను. సాధారణంగానే ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేసామని అంతకు మించి ఇంకేమీ జరగలేదని నేను మీతో చెప్పినట్టు అతనికి చెప్పాను. ఇప్పుడతను ఆఫీస్ కి బయలుదేరాడు. ఇక మీదట అతను భోజనానికి రాను అని మీతో చెబుతాడు. అందుకు మీరు ఒప్పుకోండి. సరేనా? సరే బాల,,, అని చెప్పి, మీరు ఇద్దరూ బట్టలు వేసుకుని

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.