ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 32

By | July 31, 2021
telugu sex stories ఒక సిగ్గరి భార్య కథ 32 ఉఫ్,,,,, హఫ్,,,, అంటూ బాల ఆయాసపడుతూ ఇంకా తన ఒళ్లంతా కంపిస్తూ ఉండగా భావప్రాప్తి నుంచి తేరుకుంటూ, నాకు దాహంగా ఉంది అని చెప్పి తన బ్రీజర్ తీసుకొని గబగబా కొన్ని గుటకలు మింగేసి, తర్వాత శ్యామ్ బీరు ని కూడా అందుకని దానిని కూడా కొన్ని గుటకలు మింగేసింది. అయ్యో!! బాల గారు, ఆల్కహాల్ దాహాన్ని తీర్చదు. ఉండండి మీ కోసం మంచినీళ్లు తీసుకొస్తాను అని అన్నాడు. .... ఉహ్,,, అహ్,,, హహ,, సరే అని వేగంగా ఊపిరి తీసుకుంటూ చెప్పింది బాల. నీళ్లు తీసుకురావడానికి శ్యామ్ కిచెన్లోకి వెళ్ళగానే, కడుపులో ఉన్న బిడ్డ మాదిరి బాల సోఫాలో ముడుచుకొని పడుకుంది. కిచెన్ లో శ్యామ్ గ్లాసులో నీళ్ళు పోసి అందులో కొన్ని ఐస్ ముక్కలు వేసి, ఎందుకో ఆగి అతనిలో ధైర్యం పెరుగుతున్నట్టు, లోహం వేడిగా ఉన్నప్పుడే దెబ్బలు వెయ్యాలి

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *