పాత పత్రికల కథలు 14

By | January 14, 2022
telugu sex stories xossipi పాత పత్రికల కథలు 14నా కళ్ళకు అతని మగతనం విశ్వరూపం కనిపిస్తోంది. అతను కొంచెం నడుం దించేసరికి అతని కట్టి నా ముక్కు వారగా బుగ్గలకు నొక్కుకుంది. ఒక చేతితో దానిని పట్టు కుని నా చెంపలకు పెదిమలకు రాసుకుని--నోరు తెరిచి అందుకున్నాను. ఘాటయిన మదవాసన మత్తుగా వస్తోంది. నా కళ్ళు బరువెక్కుతున్నాయి. అతన్ని పెదవులతో పట్టు కుని లోపలికి లాక్కుంటుంటే - నా పెదవుల వెంటే ఆతని ఎదరి చర్మం వెనక్కి జరిగి, వరుసుకుంటూ మడత పడింది. గుండు సాంతం నా నోట్లో ప్రవేశించింది. ఉడికీవుడకని మాంసంలా వేడిగా -- గట్టిగా వుంది. నాలుక లో గుండు చుట్టూరా తడిమేను. గుండు చివరి రంధ్రం మీద వడ్రంగి పిట్టల్లే నాలుకతో పొడుస్తుంటే - గురుడికి నరా లన్నీ జివ్ జివ్వున లాగివుంటాయి. నడుంను బలంగా నొక్కేడు. దెబ్బకు అంగిట్లో గుచ్చుకుని కెక్కుమన్నాను. దానికి తోడు మునిపళ్ళతో నా కింది పెదవులు పట్టి కొరి కేడు. పై నా-కిందా కూడా చేస్తున్న అతని హడా వుడికి నాకు వూపిరాడ లేదు. అతన్ని నోట్లోంచి బయటకు తీసాను. నా నోట్లోకి వెళ్ళినంత మేరా తడితో - మెరుస్తున్నాడు — రూళ్ళకర్రల్లే! అతని పిర్ర మీద గిల్లి “ఏయ్! కొరక్కమ్మా!" అన్నాను. దానికి సమాధానంగా మళ్ళీ కొరికాడు. అలాగే వూరు కుంటే నన్ను

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.