పెద్దమ్మ కోరిక 28

By | December 1, 2020
telugu stories kathalu novels పెద్దమ్మ కోరిక 28 ఆఫీస్ రూమ్ ఎక్కడో తెలుసుకుని అకౌంట్ సెక్షన్ కు వెళ్లి కీర్తి - బిస్వాస్ ఫీజ్ కట్టడానికి వచ్చాను అన్నాను . ఏ క్లాస్ అని కూడా అడగకుండా ఆ పిల్లలా వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నాను అని కాస్త విసుగుతోనే ఒక్కోక్కరి ఫీజ్ 1 lakh టెన్ thousand అనిచెప్పారు . అకౌంట్ లో లక్ష మాత్రమే ఉందిఇప్పుడెలా అని కృష్ణగాడికి కాల్ చేసి రేయ్ మామా లక్ష 20 వేలు కావాలి అన్నాను . కాల్ కట్ అయింది సెకెన్స్ లో ముగ్గురి నుండి లక్ష లక్ష లక్ష మూడు లక్షలు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయాయి . లవ్ యు ఫ్రెండ్స్ అని తలుచుకుని లక్ష 20 వేలు మాత్రమే ఉంచుకుని మిగిలిన అమౌంట్ సమానంగా 60 చొప్పున ముగ్గురికీ పంపించాను . ఆ వెంటనే మళ్లీ ముగ్గురి నుండి 30 30 30 వేలు రావడంతో చూసి నవ్వుకుని లవ్ యు అని మెసేజ్ 

పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి


You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.